ไปป์ Stanwell H.C.Andersen Black Polish HCA/6 Expand

ไปป์ Stanwell H.C.Andersen Black Polish HCA/6

ใหม่

ไปป์ Stanwell H.C.Andersen Brown Polish HCA/6

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 สินค้า

8,800.00 ฿

ความยาว 1:  ก้านสูบ + ตัวไปป์ 26 ซม.

ความยาว 2: ก้านสูบ + ตัวไปป์ 15.5 ซม.

ความสูง: 5 ซม.

เบ้าลึก: 3.5

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : 2 ซม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : 4 ซม.

ไมีมีฟิลเตอร์

"I believe that pipe smoking contributes to a somewhat calm and objective judgement in all human affairs."

Albert Einstein, 1950