ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. Vapourhouse ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และการสั่งซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าที่กรอกข้อมูลต่างๆตามความเป็นจริงเท่านั้น
  2. ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทางเวปไซท์ สามารถเรียกดูข้อมูลการซื้อสินค้า ประวัติการการซื้อสินค้า ยอดค้างชำระผ่านทางเวปไซท์ได้ตลอดเวลา
  3. ทาง Vapourhouse จะใช้ข้อมูลของลูกค้าในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และบริการพิเศษของทางร้านเท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าไปให้กับบุคคลอื่น หรือเผยแพร่ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
"I believe that pipe smoking contributes to a somewhat calm and objective judgement in all human affairs."

Albert Einstein, 1950