วิธีสูบซิการ์

 วิธีการสูบซิการ์นั้นแตกต่างจากการสูบบุหรี่ตรงที่ การสูบซิการ์นั้นจะให้ผู้สูบได้รับความหอมจากใบยา โดยการเก็บควันเอาไว้ในปากซักระยะ และเป่าออกโดยไม่หายใจผ่านเข้าปอดเหมือนบุหรี่ ควรสูบซิการ์อย่างช้าๆ เนื่องจากการสูบอย่างรวดเร็วนั้นจะทำให้เกิดความร้อนที่มากเกินไป ส่งผลต่อรสชาติของซิการ์ และทำให้การเผาไหม้ของซิการ์เป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ

วิธีตัดซิการ์

สำหรับซิการ์ Handmade ที่เป็นแบบหัวปิด จะต้องทำการตัดที่ส่วนปลายของซิการ์เพื่อให้สามารถสูบได้ ให้ตัดส่วนปลายแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ให้เพียงพอสำหรับให้ควันผ่าน (ดูตามรูป) หรือตัดให้ถึงส่วนที่เรียกว่า Filler ซึ่งเป็นส่วนในสุดของมวนซิการ์

 

 

ในบางครั้งผู้สูบซิการ์อาจมีอุปกรณ์อย่างอื่นนอกเหนือจากมีดตัดซิการ์ ซึ่งก็คือ Puncher ซึ่งเป็นตัวเจาะเพื่อเปิดรูที่ปลายหัวของซิการ์ ซึ่งมีหลายขนาดแตกต่างออกไป เหมาะสำหรับซิการ์ที่มีขนาดแตกต่างกัน ตัว Puncher นี้อาจมีอยู่ในตัวไฟแช็ค ที่ใช้สำหรับจุดซิการ์โดยเฉพาะ แต่ตัว Puncher นี้จะไม่เหมาะสำหรับซิการ์ที่มีปลายปิดทรงแหลม หรือ ทรง Figurado

 

ผู้สูบซิการ์มือใหม่หลายคนจะเข้าใจว่า ซิการ์ทุกตัวจะต้องทำการตัดปลายเพื่อสูบ อันที่จริงแล้วไม่ใช่ซิการ์ทุกแบบ ที่จะต้องทำการตัดปลายหัวก่อนถึงจะสูบได้ ซิการ์แบบ Machine Made หรือซิการ์ที่ทำโดยเครื่องจักรส่วนใหญ่จะมีส่วนปลายที่เปิดอยู่แล้ว สามารถสูบได้ทันที โดยมีทั้งขนาดแตกต่างกันออกไป
"I believe that pipe smoking contributes to a somewhat calm and objective judgement in all human affairs."

Albert Einstein, 1950