วิธีใช้กล่องมวนบุหรี่อัตโนมัติHow to use rolling box 1

1. กล่องมวนบุหรี่มีวิธีใช้ง่ายๆโดยการนำยาเส้นใส่ลงไประหว่างผ้าตามรูป และใส่กระดาษมวนบุหรี่ลงไปที่ด้านหลัง โดยหันด้านที่มีกาวเข้าหาตัว และใช้ปลายลิ้นแตะที่ส่วนที่เป็นกาว 

 

How to use rolling box 2

2. จากนั้นแค่เพียงพับฝากล่องลง 

 

How to use rolling box 3

3. ก็จะได้บุหรี่ที่มวนเองในเวลารวดเร็ว 


"I believe that pipe smoking contributes to a somewhat calm and objective judgement in all human affairs."

Albert Einstein, 1950