วิธีใช้เครื่องมวนบุหรี่How to use rolling machine 1

1. เปิดเครื่องมวนบุหรี่แล้วนำก้นกรองวางลงที่มุมใดมุมหนึ่งของเครื่อง และนำยาเส้นใส่ลงในส่วนที่เหลือไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป 

 

How to use rolling machine 2

2. ปิดเครื่องมวนบุหรี่เข้าด้วยกัน โดยหันแท่งหมุนเข้าหาตัวตามภาพ พร้อมกับใช้นิ้วโป้งหมุนแท่งมวนเข้าหาตัวเรื่อยๆ เพื่อให้ยาเส้นอยู่ในรูปร่างที่เหมาะสม 

 

How to use rolling machine 3

3. นำกระดาษมวนบุหรี่ใส่ลงไปในช่องระหว่างแท่งหมุน โดนหันกระดาษด้านที่มีกาวเข้าหาตัว แล้วหมุนแท่งหมุนเพื่อป้อนกระดาษเข้าในตัวเครื่อง โดยเหลือส่วนที่เป็นกาวไว้ 

 

How to use rolling machine 4

4. ใช้ปลายลิ้นสัมผัสส่วนที่เป็นกาวแล้วหมุนกระดาษลงไปจนสุดเพื่อให้กระดาษปิดสนิท 

 

How to use rolling machine 5

5. ขั้นตอนสุดท้ายคือการเปิดเครื่องมวนบุหรี่ขึ้น ก็จะได้เห็นบุหรี่ที่คุณมวนเองได้อย่างสวยงาม 


"I believe that pipe smoking contributes to a somewhat calm and objective judgement in all human affairs."

Albert Einstein, 1950