ไปป์

ไม่มีสินค้าอยู่ในหมวดนี้

การสูบไปป์เปรียบเหมือนกับการผ่อนคลาย คนที่ต้องการดื่มด่ำกับความหอมของยาสูบ มักจะเลือกวิธีการสูบได้ 3 ทาง ซึ่งก็คือ การสูบบุหรี่ สูบซิการ์ และสูบไปป์ ซึ่งอย่างหลังจะทำให้ผู้สูบได้รับรสและกลิ่นหอมของใบยาได้อย่างยาวนาน โดยเฉพาะการเลือกกลิ่นของใบยาสูบยาเส้นไปป์ที่มีความหอมที่เข้ากับรสนิยมของเรา ทุกอย่างมันคือเรื่องของความชอบส่วนบุคคล และสไตล์

การสูบไปป์เปรียบเหมือนกับการผ่อนคลาย คนที่ต้องการดื่มด่ำกับความหอมของยาสูบ มักจะเลือกวิธีการสูบได้ 3 ทาง ซึ่งก็คือ การสูบบุหรี่ สูบซิการ์ และสูบไปป์ ซึ่งอย่างหลังจะทำให้ผู้สูบได้รับรสและกลิ่นหอมของใบยาได้อย่างยาวนาน โดยเฉพาะการเลือกกลิ่นของใบยาสูบยาเส้นไปป์ที่มีความหอมที่เข้ากับรสนิยมของเรา ทุกอย่างมันคือเรื่องของความชอบส่วนบุคคล และสไตล์

ลด
เพิ่ม

"I believe that pipe smoking contributes to a somewhat calm and objective judgement in all human affairs."

Albert Einstein, 1950